สนฉัตร

ชื่อพื้นเมือง       :  สนฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์   Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

ชื่อวงศ์            : ARAUCARIACEAE

ชื่อสามัญ         : Norfolk island pine, House wine

ประโยชน์         : ทรงต้นสวยเป็นพุ่มพีรามิด นิยมนำมาปลูกตกแต่งสวน นำมาประดับดวงไฟ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ หรือนำมาจัดสวนถาด ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่สภาพแวดล้อมภายในอาคารด้วยการคายน้ำได้มาก และยังช่วยดูดสารพิษได้อีกด้วย

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school