ราชพฤกษ์

ชื่อพื้นเมือง       :  ราชพฤกษ์; ชัยพฤกษ์, คูน(กลาง); ล้มแล้ง(เหนือ); กุเพยะ (กาญจนบุรี);

   ปือยู, ปูโย, เปอโซ, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์            :  FABACEAE

ชื่อสามัญ         :  Golden shower/ Indian laburnum

ประโยชน์         :  เนื้อหุ้มเมล็ด แก้ท้องผูก ขับเสมหะ ดอกแก้ไข้ เป็นยาระบาย ขับพยาธิไส้เดือน

ฝัก นำมาสกัดใช้เป็นส่วนผสมของสารฟอกหนัง เมล็ด ใช้สกัดเอายางเหนียวสำหรับเป็น  ส่วนผสมของกาวในอุตสาหกรรมยา เนื้อไม้ ลำต้น ใช้ทำไม้ก่อสร้าง ไม้เสา ไม้ค้ำยัน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ ไม้ และกิ่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารในครัวเรือน ใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกใช้เป็นส่วนผสมหรือใช้เป็นอาหารสัตว์

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school