คริสติน่า

ชื่อพื้นเมือง       :  คริสติน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Syzygium myrtifolium Walp.

ชื่อวงศ์            :  MYRTACEAE

ชื่อสามัญ         :  Australian Rose Apple/ Brush Cherry/

   Creek Lily Pilly/ Creek Satinash

ประโยชน์         :  พืชประดับ

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school