วาสนา

ชื่อพื้นเมือง       :  วาสนา; ประเดหวี (กรุงเทพ)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.

ชื่อวงศ์            :  ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ         :  Fragrant Dracaena

ประโยชน์         :  พืชประดับ ปลูกเป็นไม้ประดับสวน

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school