สนสามร้อยยอด

ชื่อพื้นเมือง       :  สนสามร้อยยอด

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Juniperus x media Van Melle

ชื่อวงศ์            :  CUPRESSACEAE

ชื่อสามัญ         :  Pfitzer Juniper

ประโยชน์         :  พืชประดับ

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school