ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อพื้นเมือง       :  ปาล์มสิบสองปันนา; เป้งดอย (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Phoenix loureiri Kunth

ชื่อวงศ์            :  ARECACEAE (PALMAE)

ชื่อสามัญ         :  Pygmy Date Palm/ Dwart Date

ประโยชน์         :  พืชประดับ ตกแต่งสวน

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school