หูกระจง

ชื่อพื้นเมือง       :  หูกระจง; หูกวางแคระ (กรุงเทพ)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Terminalia ivorensis A. Chev.

ชื่อวงศ์            :  COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ         :  Black afara

ประโยชน์         :  เปลือกไม้ นำไปต้มเป็นยา และมีของเหลวสีแดงที่มีสารแทนนินช่วยในการรักษาบาดแผล

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school