สัก

ชื่อพื้นเมือง       :  สัก; เคาะเยียโอ(เชียงใหม่); ปายี้ (กาญจนบุรี); ปีฮี, ปีฮือ,

   เป้อยี (แม่ฮ่องสอน); เส่บายี้ (กำแพงเพชร)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Tectona grandis L.f.

ชื่อวงศ์            :  LAMIACEAE

ชื่อสามัญ         :  Teak

ประโยชน์         :  ไม้สักให้เนื้อไม้ทนทาน สวยงาม ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ รถ แกะสลัก เครื่องมือ 

กสิกรรม ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองถึงสีน้ำตาลมักมีเส้นสีแก่แทรกเลื่อยไสกบตกแต่งชักเงาได้ ง่ายและดีมาก

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school