มะม่วงหิมพานต์

ชื่อพื้นเมือง       :   มะม่วงหิมพานต์; มะม่วงไม่รู้หาว (ภาคกลาง); กายี, ตำหยาว,

ท้ายล่อ (ภาคใต้); มะม่วงกาสอ (อุตรดิตถ์); มะม่วงสิงหน, มะม่วงหยอด,

มะม่วงลังกา, มะม่วงสิโห, มะม่วงกุลา (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Anacardium occidentale L.

ชื่อวงศ์            :  ANACARDIACEAE

ชื่อสามัญ         :  Cashew nut

ประโยชน์         :  ใบอ่อน สามารถรับประทานได้เป็นผัก เมล็ด เป็นพืชเศรษฐกิจ

   ที่นิยมรับประทานเป็นอาหารทั่วไป ผลสุก รับประทานเป็นยาบำรุงกำลังและเป็นยาระบายอ่อน ๆ เนื้อในเมล็ด รับประทานแก้ท้องร่วง บิด อาเจียน น้ำมันในเปลือก ใช้เป็นยาทารอยแตกที่ส้นเท้าได้

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school