หางนกยูง

ชื่อพื้นเมือง       :  หางนกยูงไทย; นกยูงไทย, หนวดแมว (กลาง); ขวางยอย

   (นครราชสีมา); จำพอ, ซำพอ, ซมพอ, ส้มผ่อ(เหนือ); พญาไม้ผุ(ราชบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

ชื่อวงศ์            :  FABACEAE

ชื่อสามัญ         :  Flower fence/ Peacock flower/ Peacock’s crest/ Pride of Barbados

ประโยชน์         :  ราก ต้น ดอกสีแดงปรุงเป็นยารับประทานขับประจำเดือน

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school