มะม่วงเขียวเสวย

ชื่อพื้นเมือง       :  มะม่วงเขียวเสวย

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Mangifera indica L.

ชื่อวงศ์            :  ANACARDIACEAE

ชื่อสามัญ         :  Mango tree Khiao Sawoei

ประโยชน์         :  ผลดิบนิยมรับประทานเนื้อดิบ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น มะม่วงกวน มะม่วงแผ่น เปลือกลำต้นใช้ต้มย้อมผ้า ผ้าที่ย้อมได้สีน้ำตาล เนื้อไม้แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school