แสงจันทร์

ชื่อพื้นเมือง       :  แสงจันทร์; บานดึก, ดอกพระจันทร์, แสงนวลจันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Pisonia grandis R. Br.

ชื่อวงศ์           :  NYCTAGINACEAE

ชื่อสามัญ         :  Lettuce Tree/ Kemudu/ Mengkudu/ Moonlight Tree

ประโยชน์         :  ใบมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ รวมถึงยังแก้อาการอักเสบและฟกช้ำตามร่างกาย สามารถนำไปประกอบอาหารหรือใช้เป็นผักห่ออาหารได้

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school