ทองอุไร

ชื่อพื้นเมือง       :  ทองอุไร; พวงอุไร สร้อยทอง (กรุงเทพ); ดอกละคร (เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Tecoma stans (L.) Kunth

ชื่อวงศ์           :  BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ         :  Yellow bell / Yellow elder / Trumpet vine

ประโยชน์         :  ไม้มงคลมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วยรักษาโรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหาร

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school