พวงโกเมน

ชื่อพื้นเมือง       :  พวงโกเมน

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Mucuna warburgii Lauterb. & K. Schum.

ชื่อวงศ์           :  FABACEAE

ชื่อสามัญ         :  New Guinea creeper/ Red Jade Vine

ประโยชน์         :  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school