จันทน์แดง

ชื่อพื้นเมือง        :  จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุราษฎร์ธานี); ลักกะจันทน์ ลักจั่น (ภาคกลาง); จันทน์ผา (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Dracaena loureiri Gagnep.

ชื่อวงศ์               :  ASP

ชื่อสามัญ            :  Dracaena loureirin Gagnep

ประโยชน์             :  แก่นมีรสขมเย็น ใช้แก้ไออันเกิดจากซางและดี บำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้บาดแผล และใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาอุทัย ใช้ทำยาหอม ช่วยบำรุงหัวใจ ดับพิษไข้

Copyright © 2019 tcp.ac.th | Powered by Thunghuachang pittayakom school